Toimitusmaksu alk. 8,90€ / Yli 150€ tilaukset ilman toimitusmaksua / Nouto Naantalin myymälästä maksuton

Tietosuoja GDPR

SISUSTUS MANDARINA / TANJA LINTUNEN DESIGN

EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Haluamme tarjota asiakkaillemme sujuvaa ja luottamuksellista asiakaspalvelua sekä tarjota teknisesti toimivat palvelut liikkeessämme sekä verkkokaupassa. Tämän vuoksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Sisustus Mandarina / Tanja Lintunen Design:n asiakasrekisterissä.

Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä sekä noudatamme asiakastietoja käsitellessämme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä. Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kerromme miksi ja miten henkilötietoja yrityksessämme käsitellään.

Rekisteri:

Sisustus Mandarina / Tanja Lintunen Design:n asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä:

Sisustus Mandarina / Tanja Lintunen Design (Y-tunnus 2010977-5)
Luostarinkatu 27, 21100 Naantali
info@sisustusmandarina.fi
045 676 8770

Yhteyshenkilö:

Tanja Lintunen
info@sisustusmandarina.fi
045 676 8770

Oikeus henkilötietojen keräämiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti käsittelemme henkilötietoja kun

 • asiakas on vapaaehtoisesti antanut dokumentoidun ja yksilöidyn suostumuksen
 • asiakkaan ja yrityksen välille on syntynyt asiakassuhde, koskee myös etämyyntiä
 • rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvoite

Mitä tietoja asiakasrekisteriin tallennetaan

 • henkilön nimi tai yritys ja organisaatio
 • yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivuston osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset sosiaalisen median palveluissa
 • tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteen hoitamisen ja toimivan palvelun kannalta välttämättömät tiedot

Miten ja mistä tietoja kerätään

Tallennamme asiakasrekisteriimme henkilöasiakkaiden tietoja, jotka on saatu mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, yrityksen ja asiakkaan välisistä sopimuksista, asiakastapaamisista ja asiakkaan itse luovuttaessa tietojaan.

Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä, verkkosivuilta, hakemistopalveluista sekä toisilta yrityksiltä.

Mihin käytämme asiakastietoja

Käytämme asiakasrekisterin henkilötietoja sujuvan asiakassuhteen ylläpitämiseksi, sopimusten toteuttamiseksi, laskutukseen, tuotteidemme ja palvelujen markkinointiin sekä myynnin tilastointiin ja palveluiden kehittämiseen. Emme käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai asiakasprofilointiin.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytys ja suojaus

Kunnioitamme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden yksityisyyttä ja käsittelemme asiakasrekisterin tietoja turvallisesti ja luotettavalla tavalla.

Internet-palvelimilla säilytettävien tietojen turvallisuudesta huolehditaan ajanmukaisilla suojauksilla, kuten palomuurilla ja virustorjuntaohjelmilla. Tietojen käsittelyyn tarvitaan käyttäjätunnukset ja salasanat ja tietoja voi käsitellä vain Sisustus Mandarina / Tanja Lintunen Design:n henkilöstö, joiden tehtävänkuvaan rekisterin päivitys kuuluu. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan, kun se on tehtävien suorittamisen vuoksi välttämätöntä.

Jos dokumentoituja henkilötietoja on muussa kuin digitaalisessa muodossa, esim. paperisena, säilytetään niitä erillisessä lukitussa tilassa.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin se on palvelun toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoidon kannalta tai viranomaismääräysten mukaan välttämätöntä. Fyysisiä dokumentteja sekä digitaalisia tietoja poistettaessa, toimitaan huolellisesti ja tietoturvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain henkilön omalla suostumuksella tai lakisääteisestä syystä. Lakisääteisiä syitä voivat olla yrityksen kirjanpito, perintä tai viranomaismääräykset. Markkinointitarkoituksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa vain henkilön omalla suostumuksella.

Digitaalisessa muodossa olevia tietoja rekisterinpitäjä voi siirtää EU:n tai ETA:n alueelle, kun palvelin sijaitsee muualla kuin Suomessa. Yhdysvaltoihin tietoja ei siirretä ilman rekisteröidyn suostumusta.

Asiakasrekisterissä olevan henkilön oikeudet

 • Tarkastusoikeus: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on yrityksen rekisteriin tallennettu. Vastaamme kirjallisesti lähetettyyn pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 • Vaatimus tietojen korjaamisesta: Rekisterissä oleva henkilö voi kirjallisesti vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista.
 • Vaatimus omien tietojen poistamisesta: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamista, ns. Oikeus tulla unohdetuksi. Henkilöllä on myös oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä ja käyttämistä tietyissä tilanteissa. Pyynnöt lähetetään rekisterinpitäjälle kirjallisesti, joka vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö

Sisustus Mandarina / Tanja Lintunen Design:n verkkokauppasivuilla käytetään evästeitä. Välttämättömiä evästeitä tarvitaan verkkokauppasivujen teknisten ominaisuuksien toimimiseksi. Suostumuksen perusteella voimme käyttää evästeillä kerättyä tietoa myös kävijämäärien ja -käyttäytymisen tilastointiin sekä räätälöityyn sisällöntuotantoon ja mainontaan.

 Lue tarkemmin tästä linkistä, Evästeiden käyttö.

Evästeiden käyttöön antamaasi suostumusta voit muuttaa helposti verkkokauppasivun vasemmassa alareunassa näkyvästä painikkeesta.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Voimme tarvittaessa päivittää tätä tietosuojaselostetta, joten tarkista ajantasainen sisältö säännöllisesti. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla.

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 10.01.2023. Viimeisin muutos on tehty 05.04.2023.

Linkki: EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR.

Lahjakortti